Jak zamówić dentobus?

Najprościej - zadzwonić do nas

Przez telefon chętnie opowiemy Państwu o procesie świadczenia usług stomatologicznych w Dentobusie.

zadzwoń
Wszystkie czynności Dentobusu, obsługi, lekarzy są BEZPŁATNE w oparciu o umowę operatora Dentobusu z NFZ.

Najważniejsze informacje:

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz 1078) organ prowadzący placówkę wraz z jej dyrektorem są podmiotami zobligowanymi do zapewnienia opieki zdrowotnej nad uczniami/podopiecznymi między innymi w zakresie opieki stomatologicznej.
  2. Organami prowadzącymi placówki są najczęściej urzędy miast, gmin, starostwa ale także i fundatorzy prywatni (np. szkoły społeczne, licea katolickie itp.).
  3. Organ prowadzący zawiera z nami porozumienie w zakresie objęcia przez Dentobus opieką stomatologiczną podopiecznych swoich placówek, informując o tym ich Dyrektorów/osoby zarządzające.
  4. Jako operator Dentobusu, kontaktujemy się bezpośrednio z placówkami, omawiamy proces obsługi placówki przez Dentobus. Proponujemy placówce spotkanie edukacyjne dla Rodziców i opiekunów, dostarczamy niezbędną dokumentację i materiały oraz ustalamy harmonogram postoju Dentobusu dla wszystkich placówek organu prowadzącego.
  5. Przed przyjazdem Dentobusu prosimy Placówkę o: wyznaczenie osoby koordynującej/przyprowadzającej nam Pacjentów na przeglądy, wyznaczenie bezpiecznego i wygodnego dla Pacjentów miejsca postoju, w którym Dentobus będzie mógł podłączyć się do a) bieżacej wody b) prądu 220v. W przypadku braku możliwości przyłącz Dentobus dysponuje swoim generatorem spalinowym prądu oraz zapasem wody. Postój Dentobusu może być wówczas skrócony.
  6. Każdy Pacjent indywidualnie otrzymuje "Kartę Pacjenta" z wynikami przeprowadzonego przeglądu, w którym lekarz, między innymi zbada stan uzębienia i błon śluzowych, określi na diagramie potrzeby leczenia zachowawczego, oceni wady zgryzu i wskaże ewentualne potrzeby konsultacji specjalistycznych (np. ortodontycznej).
  7. Po zakończeniu profilaktyki dla wszystkich placówek prowadzonych przez zamawiającego Dentobus otrzyma on zanonimizowany raport z wykonania programu.